Poslovni trening (team-building)

Programi poslovnih treningov (team-building), ki jih izvajamo, so namenjeni podjetjem, strokovnim timom, športnim ekipam, trenerskim ekipam, šolskim kolektivom in vsem ostalim timom, kot tudi posameznikom, ki želijo biti pri svojem delu še bolj kompetentni, homogeni in ustvarjalni.
Usposabljanja potekajo na treningih, izkustvenih delavnicah, predavanjih, seminarjih, individualnih srečanjih. Oblika dela in vsebina sta vedno posebej pripravljeni za Vas ali Vaš tim, prilagojeni Vašim željam in potrebam.

Programi vključujejo:

 • posnetek stanja
 • analizo potreb
 • izvedbo treninga
 • spremljanje rezultatov in prenos novo osvojenih veščin v prakso
 • individualno podporo in spremljanje po zaključku programa.

Sodelujemo z vrhunskimi posamezniki, podjetji in timi, ki jim uspešno pomagamo pri sebi aktivirati in izkoristiti vse svoje potenciale, postati in ostati vodilni na svojem področju, pri doseganju in preseganju zastavljenih ciljev, komunikacijskih veščinah.
Odlikujejo nas pronicljivo zaznavanje potreb klientov, sposobnost nekonvencionalnega delovanja izven okvira, fleksibilnost, ciljna naravnanost in visoka sposobnost motivacije posameznikov in skupin s katerimi sodelujemo. 

Razvijamo kompetence:

 • izboljšanje delovnega okolja posameznika in s tem posledično cele delovne skupine, tima
 • vzpostavitev dobrega počutja in pozitivne naravnanosti zaposlenih
 • spodbujanje prevzemanja odgovornosti za svoje zdravje in dobro počutje
 • varovanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih
 • osebnostni razvoj posameznika
 • učinkovito upravljanje časa
 • razvoj timov in delovnih skupin
 • izboljšanje komunikacijske kulture
 • učinkovite tehnike prezentacij in javnega nastopanja
 • obvladovanje stresa na delovnem mestu
 • mirno reševanje konfliktov 
 • fleksibilnost, motivacija
 • miselne strategije (jaz, sogovorniki)
 • strategije kreativnosti
 • igranje vlog
 • besedna in nebesedna govorica
 • ozaveščanje in preseganje omejujočih vzorcev delovanja
 • uvajanje in vodenje sprememb
 • komunikacijske in prezentacijske strategije
 • cilji (učinkovito postavljanje, realizacija ciljev)
 • ... in še mnoge druge, odvisno od Vaših potreb in ciljev


Vsebino programa in ponudbo s ceno pripravimo po uvodnem razgovoru, ki ga opravimo z Vami in je prilagojena Vašim potrebam in željam.