Igor Lebar, vodja prodaje in marketinga

Sem pozitivno naravnan, zanesljiv, organiziran in ciljno usmerjen.

Lahko delujem sam ali sodelujem v skupini. Imam bogate izkušnje z vodenjem sodelavcev, jih znam organizirati in motivirati glede na njihove delovne ter značajske sposobnosti.
Po osnovni izobrazbi inženir logistike. Z bogatimi delovnimi izkušnjami v projektnem vodenju, komerciali (tako v prodaji, kot nabavi, marketingu). 

Znam analizirati dejavnosti podjetja, sestaviti poročila in analize, sodelovati oziroma izdelati letni načrt in sodelovati pri izdelavi strategije tudi za daljša obdobja. Posebno pomembno se mi zdi sodelovanje med oddelki, z namenom, da ima celotno podjetje enako strategijo in cilj.

Dobre vodstvene sposobnosti sem pridobil tudi preko različnih internih izobraževanj tako v domačih kot tudi v tujih podjetjih. 

V vsakdanjem stiku s strankami in končnimi kupci pa sem se naučil tudi tega, da je zadovoljstvo kupca na prvem mestu in da mora kupec dobiti boljšo storitev, kot jo pričakuje, saj le to zagotavlja njegovo vračanje in dolgoročno tudi uspeh podjetja. Na vseh področjih svojega poslovnega delovanja sem dosegal visoko stopnjo zadovoljstva strank. Nadrejeni in zaposleni so z mojim načinom dela in vodenja zadovoljni, kar se vedno tudi pozna pri poslovnih rezultatih.

Cenim mnenje ostalih v timu in medsebojno pomoč, kar vzbudi kreativnost tima in pozitivno razmišljanje med sodelavci.
Se absolutno podrejam odločitvam in strategiji družbe v kateri delujem.

Sledim motu, da obljubljeno tudi narediš.
Osebno sem ponosen oče maturantke Ize in nogometnega zanesenjaka Maksa, moje srce pa je dovolj veliko tudi za puncki, pa Katjo in Marka.