PON-PET/8.00-20.00

delovni čas po dogovoru

+ 386(0)4 531 69 75

informacije

info@althea.si

elektronska pošta

Kineziologija je veda, ki proučuje telesno dejavnost ljudi ter njen vpliv na zdravje, zmogljivost in gibalno učinkovitost posameznika, družbe in kakovost življenja.
Kineziolog je tako strokovnjak, ki poskuša s svojim strokovnim delom upoštevati znanje, principe in načela biomehanike, anatomije, fiziologije, medicine športa, psihologije, sociologije, antropologije, filozofije in pedagogike. Kineziologovo razumevanje človekovega gibalnega ustroja ter vpliva gibanja in telesne aktivnosti na njegovo zdravje ga lahko usmeri k delu na različnih področjih: pomocija zdravja, delo s posebnimi skupinami (delo s posamezniki z določenimi telesnimi ovirami, ki so posledica poškodb, degenerativnih motenj in bolezni), ergonomija (poznavanje biomehanskih lastnosti človeškega telesa), rekreacija, vrhunski šport, promocija zdravja in aktivnega življenjskega sloga ter akademsko raziskovalno delo.


Kineziolog se od preostalih strokovnjakov (fizioterapevti, ortopedi, trenerji, športnimi zdravniki,…) razlikuje predvsem po dobrem poznavanju zakonitosti, načel in sistemizacije vadbenega procesa. Dobro pozna različne metode vadbe osnovnih gibalnih sposobnosti (moč, gibljivost, vzdržljivost, hitrost, koordinacija), s katerimi je sposoben smotrno načrtovati, voditi in analizirati proces treninga za različne populacije.

Cilj kineziologije zaradi kineziologovega poznavanja zakonitosti trenažnega in vadbenega procesa obogati zdravstveni sistem, katerih namen je nadaljnja skrb za ljudi po opravljenih fizioterapijah in rehabilitacijah, po drugi strani pa ozaveščanje in izobraževanje populacije o nevarnostih telesne nedejavnosti, ki jo narekuje sodoben način življenja.

INDIVIDUALNA VADBA
je namenjena in usmerjena v posameznika in upošteva posameznikove želje.

Individualna vadba v našem centru zajema:

  • vadbo za zdravo hrbtenico
  • vadbo ravnotežja
  • vadbo za izboljšanje telesne drže
  • vadba po poškodbah
  • vadba po zaključenem zdravljenju
  • vadba za povrnitev telesa v stanje pred poškodbo.

stretching kinezio

RAZTEG
Koncept vadbe z raztegi je s PNF metodami povečevati ali ohranjati gibljivost telesa. PNF metoda je okrajšava za izraz proprioceptivna nevromuskularna facilitacija. Namen je sproščanje mišic s hkratnim vplivanjem na živčni sistem za dosego večje gibljivosti. Metoda velja za eno najučinkovitejših razteznih postopkov pri doseganju večje gibljivosti in s tem funkcionalnosti.