Miofascialni bolečinski sindrom (MBS)

Miofascialni bolečinski sindrom (MBS) je definiran kot kronični, regionalen bolečinski sindrom. Določajo ga miofascialne prožilne ('trigger') točke (MPT), ob pritisku nanje sprožijo lokalno in oddaljeno bolečino po značilnem vzorcu. Prožilna točka je torej opredeljena kot mesto visoke občutljivosti napete mišice. Bolečina je topa in globoka. Pri raztezanju mišice lahko pride do oslabelosti mišice, zmanjšanega obsega giba in povečanja bolečine.

Možni vzroki:

- Dolgotrajno preobremenjevanje mišice, ko je skrčena (prisilna drža, ponavljajoče se gibanje);
- Prevelik napor v mišici (zdrs, dvig težkega bremena);
- Šibke, utrujene mišice;
- Daljše sedenje;
- Slabša telesna mehanika pri dvigovanju in drugih aktivnostih.

Pri zdravljenju je cilj odstranitev prožilne točke, raztezanje mišice in popraviti nepravilne navade, zaradi katerih privede do MBS. Za odstranjevanje prožilne točke fizioterapevt uporablja številne tehnike v kombinaciji z razteznimi vajami, elektroterapijo, z direktnimi pritiski na MPT, masažo, vajami za ravnotežje, koordinacijo in vajami za moč in vzdržljivost.


Vir slike: http://deeptissuesandiego.com/trigger-point-therapy/
Vir: http://healthyconnection.net/trigger-point-injections/